ترجمه مقاله سیلانیکوم انسیلوستوما: ایمن سازی با عصاره محلول کِرم و واکنش به منظور چالش کشیدن عفونت سگ ها

مقاله ترجمه شده با عنوان سیلانیکوم انسیلوستوما: ایمن سازی با عصاره محلول کِرم و واکنش به منظور چالش کشیدن عفونت سگ ها.

جزئیات بیشتر این محصول:

عنوان انگلیسی مقاله: Ancylostoma ceylanicum: Immunization with Soluble Worm Extract and Responses to Challenge Infection of Dogs

عنوان فارسی مقاله: سیلانیکوم انسیلوستوما: ایمن سازی با عصاره محلول کِرم و واکنش به منظور چالش کشیدن عفونت سگ ها.

دسته: پزشکی

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ٧

چکیده ترجمه:

سیلانیکوم انسیلوستوما : ایمن سازی با عصاره محلول کرم و واکنش برای به چالش کشیدن عفونت سگهاست . هنگامی که سگها با عصاره محلول آنتی ژن بالغ سیلانیکوم انسیلوستوما واکسینه شدند، تا حدی برای به چالش کشیدن عفونت در این مدل از عفونت انسان و کرم مقاوم میشوند . دو دوز از ایمن سازی ، که هر یک شامل ١ میلی گرم پروتئین معلق در ادجوانت کامل فروند بودند ، به یک گروه از حیوانات از ١ و ٣ هفته قبل از عفونت با ۵٠٠٠ لارو ادغام شدند . هنگامی که با سگ های کنترل شده ای مقایسه میشوند که به آنها همان مقدار از دوز عفونی داده شده ، دفع تخم مدفوع و بار روده کرم بالغ در حیوانات واکسینه شده، به ترتیب ۵٩ و ٧۴ درصد کاهش می یابد. عفونت هیچ اثر قابل توجهی بر غلظتهای هموگلوبین، میانگین حجم های سلول های قرمز، تعداد کلی گلبول های سفید، سطح پلاکت، یا لنفوسیتها های خودجوش و فیتوم آگلوتینین ناشی از تحولات در دو گروه حیوانات کنترل شده و واکسینه شده ندارد . هر دو گروه ائوزینوفیل، و لنفوسیت های سگ های واکسینه را به منظور تحریک گذرا هم با آنتی ژن های کرم لارو وهم بالغ گسترش دادند . پادتن های مخصوص IgM در هر دو گروه از سگ ها پس از عفونت گذرا بودند که به طور قابل توجهی ٢ هفته پس از عفونت در گروه واکسینه شده ، گسترش یافتند ، با این حال، تا ۴ هفته پس از عفونت در گروه کنترل شده ، ظاهر نشدند . هر دو گروه آنتی بادیهای IgA را ١ هفته پس از عفونت گسترش دادند . آنها درگروه سگهای کنترل شده نگهداری می شدند، در تضاد با سطوح در حیوانات واکسینه شده که ۴ هفته پس از عفونت به سرعت فروکش کردند . بنابراین، زمانی که حیوانات با آنتی ژن محلول کرم بالغ قبل از تزریق آلوده میشوند ،سیستم ایمنی حفاظتی ویژه به دست میاید .

کلمات شاخص: سیلانیکوم انسیلوستوما، کرمک، انگلی، کرم قلاب دار، انسان، سگ ها، ایمن سازی، چالش کشیدن عفونت.

پرداخت و دانلود فایل

PDF: ترجمه مقاله سیلانیکوم انسیلوستوما: ایمن سازی با عصاره محلول کِرم و واکنش به منظور چالش کشیدن عفونت سگ ها

مقالاتی که ممکن است مرتبط باشند

 • ترجمه مقاله محلول های جدید شستشوی…
  مقاله ترجمه شده با عنوان محلول های جدید شستشوی کانال ریشه. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Newer Root Canal Irrigants in Horizon: A Review عنوان فارسی مقاله: محلول های جدید شستشوی کانال ریشه. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه…
 • ترجمه مقاله آنکیلوستوما کانینوم؛…
  مقاله ترجمه شده با عنوان آنکیلوستوما کانینوم؛ کالیبراسیون و مقایسه دقت تشخیصی فلوتاسیون در لوله، مک مستر و فلوتاک در نمونه های مدفوع سگ. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Ancylostoma caninum: Calibration and comparison of diagnostic accuracy of…
 • ترجمه مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی و…
  مقاله ترجمه شده با عنوان محتویان فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی عصاره های گیاه شقایق جنوب شرقی صربستان. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activity of Papaver rhoeas L. extracts from Southeast…
 • ترجمه مقاله بیماری پریودنتال، مکانیسم
  مقاله ترجمه شده با عنوان بیماری پریودنتال، مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Periodontal Disease: Linking the Primary Inflammation to Bone Loss عنوان فارسی مقاله: بیماری پریودنتال، مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان. دسته: دندانپزشکی…
 • ترجمه مقاله گلسنگ ها، منبع احتمالی…
  مقاله ترجمه شده با عنوان گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: LICHENS AS POSSIBLE SOURCES OF ANTIOXIDANTS عنوان فارسی مقاله: گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها. دسته: زیست شناسی فرمت فایل…
 • ترجمه مقاله تولید ماست کم چرب با میوه…
  مقاله ترجمه شده با عنوان تولید ماست کم چرب با میوه به آب پز شده. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Production of low-fat yogurt with quince (Cydonia oblonga Mill.) scalding water عنوان فارسی مقاله: تولید ماست کم چرب…
 • ترجمه مقاله آغازگرهای تازه توسعه…
  مقاله ترجمه شده با عنوان آغازگرهای تازه توسعه یافته برای تشخیص مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه های پاراتوبرکلوزیس. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Newly developed primers for the detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis عنوان فارسی مقاله: آغازگرهای تازه توسعه…
 • ترجمه مقاله بررسی بیماری های مرتبط به…
  مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی بیماری های مرتبط به پیرچشمی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Age-Related Eye Disease Study عنوان فارسی مقاله: بررسی بیماری های مرتبط به پیرچشمی. دسته: پزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)…
 • ترجمه مقاله روش های آماده سازی سطح…
  مقاله ترجمه شده با عنوان مقایسه شش روش مختلف پاکسازی و آماده سازی سطح فیشور اکلوزال پیش از قرار دادن پیت فیشورسیلانت. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Comparison of six different methods of cleaning and preparing occlusal fissure…
 • ترجمه مقاله رقابت علف هرز در محصول ذرت…
  مقاله ترجمه شده با عنوان رقابت علف هرز در محصول ذرت تحت زمانبندی متفاوت برای کنترل علف هرز بعد از ظهور. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: WEED COMPETITION IN MAIZE CROP UNDER DIFFERENT TIMINGS FOR POST-EMERGENCE WEED CONTROL…
 • ترجمه مقاله شکست ایمپلنت دندان: علل و…
  مقاله ترجمه شده با عنوان علل اتیولوژی و عوارض شکست ایمیلنت دندان. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Implant failure: Etiology and complications عنوان فارسی مقاله: علل اتیولوژی و عوارض شکست ایمیلنت دندان. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده:…
 • ترجمه مقاله شاخصۀ بیان بافت پروتئین…
  مقاله ترجمه شده با عنوان شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق و لاغر در بافت چرب شکمی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Tissue expression characterization of…
 • ترجمه مقاله تاثیرآمینو اسید بر روی ژن…
  مقاله ترجمه شده با عنوان تاثیرآمینو اسید بر روی ژن و ژنوم. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Effect of Amino Acids on Gene And Genetic code عنوان فارسی مقاله: تاثیرآمینو اسید بر روی ژن و ژنوم. دسته: پزشکی…
 • ترجمه مقاله دامنه الکترومیوگرافی و…
  مقاله ترجمه شده با عنوان دامنه الکترومیوگرافی و پارامترهای بسامد فعالیت عضلانی: تاثیر ورزش استقامتی مبتنی بر آستانه خستگی الکترومیوگرافی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: EMG amplitude and frequency parameters of muscular activity: Effect of resistance training based…
 • ترجمه مقاله ریفرمینگ خشک متان بر روی…
  مقاله ترجمه شده با عنوان ریفرمینگ خشک متان بر روی کاتالیست محلول جامد 3 LaNi1-xCoxO. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Dry reforming of CH4 over solid solutions of LaNi1−xCoxO3 عنوان فارسی مقاله: ریفرمینگ خشک متان بر روی کاتالیست…
 • ترجمه مقاله اثر داروی داخل کانال…
  مقاله ترجمه شده با عنوان اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر مبتنی بر رزین اندودنتیک. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Influence of calcium hydroxide intracanal medication on bond strength of two endodontic resin-based…
 • ترجمه مقاله اثر شکل فیزیکی علوفه بر…
  مقاله ترجمه شده با عنوان اثر شکل فيزيکي علوفه بر عملکرد، تغذيه رفتار و قابليت هضم گوساله هلشتاين. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior, and digestibility of Holstein calves…
 • پروژه بررسی مسمومیت آرسنیکی در…
  هدف از انجام این پروژه بررسی مسموميت آرسنيكي در حيوانات اهلي و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مسمومیت آرسنیکی در حیوانات اهلی دسته: دامپزشکی - زیست…
 • ترجمه مقاله مطالعۀ کنترل شدۀ دوسوکور…
  مقاله ترجمه شده با عنوان مطالعۀ کنترل شدۀ دوسوکور یک کِرِم ضدلک غیرهیدروکینن در درمان ملاسما. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Blackwell Publishing Inc A double-blind controlled study of a nonhydroquinone bleaching cream in the treatment of melasma…
 • ترجمه مقاله کدینگ شبکه بر مبنای پروتکل
  مقاله ترجمه شده با عنوان کدینگ شبکه، بر مبنای پروتکل همه پخشی ایمن در شبکه های مِش بی سیم چند کاناله، چند فرکانسی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Network Coding Based Reliable Broadcast Protocol in Multi-Channel Multi-Radio Wireless…