ترجمه مقاله اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوکین-6

مقاله ترجمه شده با عنوان اثرات نوع سلول و محیط های کشت روي ترشح اینترلوكين-6 در واكنش به مواد محيطي.

جزئیات بیشتر این محصول:

عنوان انگلیسی مقاله: Effects of Cell Type and Culture Media on Interleukin-۶ Secretion in Response to Environmental Particles

عنوان فارسی مقاله: اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوکین-۶ در واکنش به مواد محیطی.

دسته: زیست شناسی

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١١

چکیده ترجمه:

سلول های شش کشت شده الترناتیو خاصی را برای حیوانات در مواقع قرار گیری در معرض موارد خاص برای مقایسه اثرات انواع متفاوت مواد الاینده هوایی را فراهم کنید مطالعات ویژه موضوعی در حالت آزمایشگاهی نشان میدهد که سیگنال بندی سیتوکین پروئین تورمی در واکنش به انواع متعدد مواد محیطی مشخص می شود اما مطالعات کمی در مورد درمان های ویژه در انواع سلول های چندگانه یا سلول های مشخص شده با پروتکل های رشد کشت الترناتیو وجود دارد با مقایسه مواد کائولین و دی اکسید تیتانیوم و خاکستر مربوط به زغال سنگ و مواد دیزلی و مواد به دست آمده از خاک با استفاده از محلول واندیوم و لیپاپلی ساکارید سعی شد تا مشخصه های متفاوتی از لحاظ سلول های رشد در کشتی زیر آبی در نظر گرفته شود مدل های کشت سلولی تفاوت های خاصی را در واکنش های سیگنال بندی مناسب با نوع درمان داشتند .

علاوه براین واکنش بین لوکین ۶ روی تیمارها سلول های مشابه تغییر میکند و BAS٢B در KGN در برابر ابزار یا LHC٩ در عاملی که سرم گاوی وجود دارد میتواند معکوس باشد مشاهدات مربوط به حساسیت نوع سلول در برابر ادینیس های محیطی با اصلاح شرایط کشت میتواند رویکرد مشابهی را برای مطالعه مکانیزم های بیوشیمیایی مواد سمی داشته باشد.

مقدمه:

تحریک مکانیزم های سمی شناسی که ارتباط خاصی را با اجزای مواد آلاینده استنشاق شده دارد با اثرات سلامتی معکوس توسط مطالعات اپیدلوموژی به عنوان یک ناحیه فعال تحقیقی در نظر گرفته میشود .

آزمایشات آزمایشگاهی با سلول های نرمال و نامیرا برای مطالعه ارتباط بین فرم ها متفاوت آلاینده هوایی والقا یگنال بندی سیتوکین پروئین تورمی توسط آلن گزارش شدند برای مثال سیتوکین های آزاد شده توسط سلول های اپیتریال ششی مطالعات خاصی را در مورد واکنش های مواد باردار و مواد غنی شده فلزی و گردغبار شهری و مواد دیزلی و نانوتیوب های کربنی و اندوتکسین وغیره دارد در واقع خطوط سلولی نامیرا به طور کامل برای مطالعات مکانیستیک سم شناسی مواد می توان موثر باشد اما تکثیر سلول های نامیرا نمی تواند مدل بندی مواکنش های نرمال را به طورکلی در مورد سلول ها و بافت ها توجیه کند تغییرات ژنتیک به این سلول ها اجازه رشد در محیط دائمی میدهد و مشخصه های ساختاری مانند انسجام روابط میتواند به طورکامل توجیه شود.

پرداخت و دانلود فایل

PDF: ترجمه مقاله اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوکین-6

مقالاتی که ممکن است مرتبط باشند

 • ترجمه مقاله مطالعه غدد درون ریز…
  مقاله ترجمه شده با عنوان مطالعه غدد درون ریز (علم شناسایی و مطالعه غدد مترشحه داخلی). جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Endocrinology عنوان فارسی مقاله: مطالعه غدد درون ریز( علم شناسایی و مطالعه غدد مترشحه داخلی ). دسته:…
 • ترجمه مقاله ساختار و سیر تکاملی دیواره
  مقاله ترجمه شده با عنوان دیواره های سلولی: ساختار، سیر تکامل و گسترش. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: cells Walls: structure،Biogensis، and Expansion عنوان فارسی مقاله: دیواره های سلولی: ساختار، سیر تکامل و گسترش. دسته: زیست شناسی فرمت…
 • ترجمه مقاله کنترل آدرنالین در سوخت و…
  مقاله ترجمه شده با عنوان کنترل آدرنالین در سوخت و ساز لیپید در بررسی های آزمایشگاهی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Adrenergic control of lipid metabolism; in vitro studies عنوان فارسی مقاله: کنترل آدرنالین در سوخت و ساز…
 • ترجمه مقاله تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن…
  مقاله ترجمه شده با عنوان تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن واکنشی، گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه را کنترل می کند. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Transcriptional Regulation of ROS Controls Transition from Proliferation to Differentiation in the…
 • ترجمه مقاله مدلی دقیق برای تشکیل سلول…
  مقاله ترجمه شده با عنوان مدلی دقیق برای تشکیل سلول در تکنولوژی گروهی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: An exact model for cell formation in group technology عنوان فارسی مقاله: مدلی دقیق برای تشکیل سلول در تکنولوژی گروهی…
 • ترجمه مقاله مسیرهای علامت دهی هورمون…
  مقاله ترجمه شده با عنوان مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان؛ نقش اسید ژاسمونیک در سیگنال دهی سلول گیاهی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Hormone Signaling Pathways in Plants: The Role of Jasmonic Acid in Plant Cell Signaling…
 • ترجمه مقاله شبیه سازی عددی منحنی جریان
  مقاله ترجمه شده با عنوان شبیه سازی عددی منحنی جریان – ولتاژ در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Numerical Simulation of the Current-Voltage Curve in Dye-Sensitized Solar Cells عنوان فارسی مقاله:…
 • پروژه سلول های خورشیدی و مواد تشکیل…
  هدف از انجام این پروژه بررسی سلول های خورشیدی و مواد تشکیل دهنده سلول های خورشیدی و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: سلول های خورشیدی و مواد…
 • ترجمه مقاله متابولیسم گلیکول و دفع با…
  مقاله ترجمه شده با عنوان متابولیسم گلیکول و دفع با کلامیدوموناس رینهاردتی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Glycolate Metabolism and Excretion by Chlamydomonas reinhardtii عنوان فارسی مقاله: متابولیسم گلیکول و دفع با کلامیدوموناس رینهاردتی. دسته: زیست شناسی فرمت…
 • ترجمه مقاله القای تفکیک در مریستم رأسی
  مقاله ترجمه شده با عنوان القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Induction of Differentiation in the Shoot Apical Meristem by Transient…
 • ترجمه مقاله اپرون ها (The Operon)
  مقاله ترجمه شده با عنوان اپرون ها (ژنی که به تنظیم ژن های دیگر مسئول سنتز پروتئین می پردازد). جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: The Operon عنوان فارسی مقاله: اپرون ها دسته: زیست شناسی فرمت فایل ترجمه شده:…
 • ترجمه مقاله ژن های FASCIATA اجتماع…
  مقاله ترجمه شده با عنوان ژن های FASCIATA به دلیل عامل 1 اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس، سازمان سلولی مریستم های رأسی را حفظ می کنند. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: FASCIATA Genes for Chromatin Assembly Factor-١ in Arabidopsis…
 • ترجمه مقاله روش الگوریتمی عملی جهت…
  مقاله ترجمه شده با عنوان روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: A practical, algorithmic approach to diagnosing hair shaft disorders عنوان فارسی مقاله: روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو.…
 • ترجمه مقاله مریستم (بخشینه) شاخۀ مسطح…
  مقاله ترجمه شده با عنوان مریستم شاخه مسطح در گیاه برنج که زیرواحد CAF-1 p150 را رمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم (بخشینه) از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: The rice FLATTENED…
 • ترجمه مقاله ساختار آوند آبکشی در…
  مقاله ترجمه شده با عنوان ساختار آوند آبکشی در گیاهان. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: The structure of the phloem – still more questions than answers عنوان فارسی مقاله: ساختار آوند آبکشی در گیاهان. دسته: زیست شناسی فرمت…
 • ترجمه مقاله کالبد شکافی مولکولی از…
  مقاله ترجمه شده با عنوان تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Molecular dissection of the pea shoot apical meristem عنوان فارسی مقاله: تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود. دسته: زیست شناسی فرمت فایل…
 • پروژه بررسی خوردگی فلزات
  هدف از انجام این پروژه بررسی خوردگی فلزات و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی خوردگی فلزات دسته: شیمی - مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)…
 • ترجمه مقاله کلید زنی دو طرفه مبدل…
  مقاله ترجمه شده با عنوان كليد زني نرم جديد دو طرفه مبدل جریان مستقیم برای رابط خازن های فوق العاده- باتری. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Soft switching bidirectional DC–DC converter for ultracapacitor–batteries interface عنوان فارسی مقاله: کلید…
 • ترجمه مقاله کروماتوفورهای بیومیمتیک…
  مقاله ترجمه شده با عنوان کروماتوفورهای بیومیمتیک برای استتار و سطوح فعال نرم. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Biomimetic chromatophores for camouflage and soft active surfaces عنوان فارسی مقاله: کروماتوفورهای بیومیمتیک برای استتار و سطوح فعال نرم. دسته:…
 • ترجمه مقاله استفاد از فناوری نانو برای
  مقاله ترجمه شده با عنوان از فناوری نانو برای نانو دارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research عنوان فارسی مقاله: از فناوری نانو برای…