ترجمه مقاله ژن های FASCIATA اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس

مقاله ترجمه شده با عنوان ژن های FASCIATA به دلیل عامل 1 اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس، سازمان سلولی مریستم های رأسی را حفظ می کنند.

جزئیات بیشتر این محصول:

عنوان انگلیسی مقاله: FASCIATA Genes for Chromatin Assembly Factor-١ in Arabidopsis Maintain the Cellular Organization of Apical Meristems

عنوان فارسی مقاله: ژن های FASCIATA به دلیل عامل ١ اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس، سازمان سلولی مریستم های رأسی را حفظ می کنند.

دسته: زیست شناسی – گیاه شناسی

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ٢٣

چکیده ترجمه:

رشد بعد از مرحله رویانی (گیاهکی) گیاهان، به فعالیت مریستم های رأسی ایجاد شده در طی گیاهک زای بستگی دارد. مریستم رأسی شاخه (SAM) و مریستم رأسی ریشه (RAM) دارای سازمان سلولی مشابه اما مجزا می باشند. ژنهای FASCIATA١ (FAS١) و FAS٢ آرابیدوپسیس سازمان کارکردی و سلولی SAM و RAM را حفظ می کند و محصولات ژن FAS، زیرواحدهای رونوشت عامل ١ اجتماع کروماتین (CAF-١) آرابیدوپسیس می باشند. جهش یافته های fas نمی توانند حالات بیان WUSCHEL (WUS) در SAM و SCARECROW (SCR) در RAM را حفظ کنند. ما نشان خواهیم داد که CAF-١ نقش حیاتی در سازماندهی SAM و RAM در طی رشد بعد ازگیاهکی از طریق تسهیل حفظ پایدار حالات بیان ژن ایفا می کند.

مقدمه:

درگیاهان عالی، اندام زای محدود به رشد گیاهکی نمی شود. بلکه در سرتاسر زندگی گیاه ادامه دارد. در طی مدت گیاهک زای، فقط طرع پایه ای بدن به همراه گروههای کوچک سلول با نام مریستم های رأسی در هر دو انتهای محور بدن ایجاد میشود. مریستم های رأسی تقریبا به طور کامل مسئول رشد بعد از گیاهکی به منظور ساخت استادانۀ معماری گیاه می باشند. مریستم رأسی شاخه (SAM) در رشد قسمت های هوای گیاه و مریستم رأسی ریشه (RAM) در رشد سیستم زیرزمینی نقش دارند.

در گیاهان دولپه ای مانند آرابیدوپسیس ، SAM دارای یک برآمدگی از سلول های سازمان یافته در یک ناحیۀ پیرامونی (PZ) سلول های در حال تقسیم سریع در جای که اغاز پریموردیوم رخ می دهد و یک ناحیۀ مرکزی (CZ) از سلول های در حال تقسیم کند که PZ را بازسازی میکنند. اضافه بر این سه لایۀ سلول تولیدی نیز وجود دارد. غشای پوششی شامل لایه های ١ و ٢ (L١ و L٢) میباشد. سلول های L١ و L٢ که به صورت طاقی تقسیم میشوند، از نظر کلونی به صورت مجزا حفظ میشوند و به ترتیب اپیدرمی و مزوفیل رل شکل می دهند. زیر غشای پوششی، سلول های L٣ تنه از طریق اندازه ها و صفحات تقسیم متغیرتر شاخصه بندی میشوند. سلول های L٣ به بافت آوندی و مغز تیره(pith) کمک می کند (Meyerowitz ١٩٩٧). RAM آرابیدوپسیس دارای سازمان سلولی منظم و نسبتا تقلیدی میباشد. چهار نوع آغاز(initial) سلولی متمایز ( ٨ اغاز کورتکس/آندودرمی، ١۶ آغاز کلاهک ریشۀ جانبی/ اپیدرمی،١٢ آغاز کلاهک ریشۀ جزستونی(columella) و آغازهای استوانۀآوندی) اطراف ۴ سلول مرکزی ترتیب یافتند. یک شکل غیر متغیر منظم از تقسیم سلول آغازها ، دودمانی را ایجاد کرد که انواع سلول اختصاصی در ریشه و کلاهک ریشه تفکیک می شود. سلول های مرکزی بندرت تقسیم می شوند و بامرکز نهفته و خاموش مطابقت دارند ( دولان وهمکاران ١٩٩٣).

پرداخت و دانلود فایل

PDF: ترجمه مقاله ژن های FASCIATA اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس

مقالاتی که ممکن است مرتبط باشند

 • ترجمه مقاله القای تفکیک در مریستم رأسی
  مقاله ترجمه شده با عنوان القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Induction of Differentiation in the Shoot Apical Meristem by Transient…
 • ترجمه مقاله کالبد شکافی مولکولی از…
  مقاله ترجمه شده با عنوان تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Molecular dissection of the pea shoot apical meristem عنوان فارسی مقاله: تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود. دسته: زیست شناسی فرمت فایل…
 • ترجمه مقاله مریستم (بخشینه) شاخۀ مسطح…
  مقاله ترجمه شده با عنوان مریستم شاخه مسطح در گیاه برنج که زیرواحد CAF-1 p150 را رمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم (بخشینه) از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: The rice FLATTENED…
 • ترجمه مقاله تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن…
  مقاله ترجمه شده با عنوان تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن واکنشی، گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه را کنترل می کند. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Transcriptional Regulation of ROS Controls Transition from Proliferation to Differentiation in the…
 • ترجمه مقاله نقش سیتوکینین و اکسین در…
  مقاله ترجمه شده با عنوان نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه: تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی، چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Role of Cytokinin and Auxin in…
 • ترجمه مقاله ساختار و سیر تکاملی دیواره
  مقاله ترجمه شده با عنوان دیواره های سلولی: ساختار، سیر تکامل و گسترش. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: cells Walls: structure،Biogensis، and Expansion عنوان فارسی مقاله: دیواره های سلولی: ساختار، سیر تکامل و گسترش. دسته: زیست شناسی فرمت…
 • ترجمه مقاله روش الگوریتمی عملی جهت…
  مقاله ترجمه شده با عنوان روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: A practical, algorithmic approach to diagnosing hair shaft disorders عنوان فارسی مقاله: روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو.…
 • ترجمه مقاله اپرون ها (The Operon)
  مقاله ترجمه شده با عنوان اپرون ها (ژنی که به تنظیم ژن های دیگر مسئول سنتز پروتئین می پردازد). جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: The Operon عنوان فارسی مقاله: اپرون ها دسته: زیست شناسی فرمت فایل ترجمه شده:…
 • ترجمه مقاله مسیرهای علامت دهی هورمون…
  مقاله ترجمه شده با عنوان مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان؛ نقش اسید ژاسمونیک در سیگنال دهی سلول گیاهی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Hormone Signaling Pathways in Plants: The Role of Jasmonic Acid in Plant Cell Signaling…
 • ترجمه مقاله مدلی دقیق برای تشکیل سلول…
  مقاله ترجمه شده با عنوان مدلی دقیق برای تشکیل سلول در تکنولوژی گروهی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: An exact model for cell formation in group technology عنوان فارسی مقاله: مدلی دقیق برای تشکیل سلول در تکنولوژی گروهی…
 • ترجمه مقاله اثرات نوع سلول و محیط های…
  مقاله ترجمه شده با عنوان اثرات نوع سلول و محیط های کشت روي ترشح اینترلوكين-6 در واكنش به مواد محيطي. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Effects of Cell Type and Culture Media on Interleukin-۶ Secretion in Response to…
 • ترجمه مقاله ساختار آوند آبکشی در…
  مقاله ترجمه شده با عنوان ساختار آوند آبکشی در گیاهان. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: The structure of the phloem – still more questions than answers عنوان فارسی مقاله: ساختار آوند آبکشی در گیاهان. دسته: زیست شناسی فرمت…
 • ترجمه مقاله مطالعه غدد درون ریز…
  مقاله ترجمه شده با عنوان مطالعه غدد درون ریز (علم شناسایی و مطالعه غدد مترشحه داخلی). جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Endocrinology عنوان فارسی مقاله: مطالعه غدد درون ریز( علم شناسایی و مطالعه غدد مترشحه داخلی ). دسته:…
 • ترجمه مقاله شبیه سازی عددی منحنی جریان
  مقاله ترجمه شده با عنوان شبیه سازی عددی منحنی جریان – ولتاژ در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Numerical Simulation of the Current-Voltage Curve in Dye-Sensitized Solar Cells عنوان فارسی مقاله:…
 • ترجمه مقاله ارتباط بین تنش اکسایشی و…
  مقاله ترجمه شده با عنوان ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشد ونمو گیاه. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: THE CORRELATION BETWEEN OXIDATIVE STRESS AND LEAF SENESCENCE DURING PLANT DEVELOPMENT عنوان فارسی مقاله: ارتباط بین…
 • ترجمه مقاله علائم تنظیم کننده خواب…
  مقاله ترجمه شده با عنوان علائم تنظيم كننده خواب جوانه در گياهان. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Knowing when to grow: signals regulating bud dormancy عنوان فارسی مقاله: علائم تنظیم کننده خواب جوانه در گیاهان دسته: زیست -…
 • ترجمه مقاله احیای گونه های مختلف…
  مقاله ترجمه شده با عنوان احیای گونه های مختلف سیکلامن از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز، کشت های تعلیق و پروتوپلاست ها. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Regeneration of different Cyclamen species via somatic embryogenesis from callus, suspension…
 • پروژه سلول های خورشیدی و مواد تشکیل…
  هدف از انجام این پروژه بررسی سلول های خورشیدی و مواد تشکیل دهنده سلول های خورشیدی و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. جزئیات بیشتر این محصول: پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: سلول های خورشیدی و مواد…
 • ترجمه مقاله کنترل آدرنالین در سوخت و…
  مقاله ترجمه شده با عنوان کنترل آدرنالین در سوخت و ساز لیپید در بررسی های آزمایشگاهی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Adrenergic control of lipid metabolism; in vitro studies عنوان فارسی مقاله: کنترل آدرنالین در سوخت و ساز…
 • ترجمه مقاله متابولیسم گلیکول و دفع با…
  مقاله ترجمه شده با عنوان متابولیسم گلیکول و دفع با کلامیدوموناس رینهاردتی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Glycolate Metabolism and Excretion by Chlamydomonas reinhardtii عنوان فارسی مقاله: متابولیسم گلیکول و دفع با کلامیدوموناس رینهاردتی. دسته: زیست شناسی فرمت…