دفترچه سوالات استخدامی سخت افزار کامپیوتر شرکت نفت

این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی و تخصصی شرکت نفت در رشته سخت افزار کامپیوتر که در تاریخ 87/5/18 برگزار شده است، می باشد.

بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد.

– رشته: سخت افزار کامپیوتر

– مقطع: کارشناسی و کارشناسی ارشد

– تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی سال ٨٧/۵/١٨

– مواد امتحانی موجود در این بسته:

۶٠ سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)

٣٠ سوال عمومی شامل ادبیات فارسی و زبان انگلیسی و رایانه (فاقد پاسخنامه)

+ تمامی موارد دکر شده به صورت یکجا در این بسته موجود میباشند.

مجموعه ی کامل نمونه سوالات آماده خرید می باشد.

پرداخت و دانلود فایل

PDF: دفترچه سوالات استخدامی سخت افزار کامپیوتر شرکت نفت

مقالاتی که ممکن است مرتبط باشند

 • دفترچه سوالات استخدامی نرم افزار…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی و تخصصی شرکت نفت در رشته نرم افزار کامپیوتر که در تاریخ 1383برگزار شده است، می باشد.بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین سوالات استخدامی شرکت نفت…
 • دفترچه سوالات استخدامی مهندسی عمران…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی و تخصصی شرکت نفت در رشته مهندسی عمران که در تاریخ 87/5/18 برگزار شده است، می باشد.بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین سوالات استخدامی شرکت نفت…
 • دفترچه سوالات استخدامی کاردانی برق…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی و تخصصی شرکت نفت در رشته کاردانی برق (الکتروتکنیک، قدرت، برق صنعتی) که در تاریخ 87/5/18 برگزار شده است، می باشد.بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین…
 • دفترچه سوالات استخدامی مهندسی برق…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی و تخصصی شرکت نفت در رشته مهندس برق (الکترونیک) که در تاریخ 1383برگزار شده است، می باشد.بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین سوالات استخدامی شرکت نفت…
 • دفترچه سوالات استخدامی جوشکاری شرکت…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی و تخصصی شرکت نفت در رشته جوشکاری (مکانیک) که در تاریخ 1383برگزار شده است، می باشد.بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین سوالات استخدامی شرکت نفت در…
 • دفترچه سوالات استخدامی مهندسی برق…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی و تخصصی شرکت نفت در رشته مهندسی برق (قدرت) که در تاریخ 1383برگزار شده است، می باشد.بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین سوالات استخدامی شرکت نفت…
 • دفترچه سوالات استخدامی مهندسی برق…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی و تخصصی شرکت نفت در رشته مهندسی برق (کنترل) که در تاریخ 1383برگزار شده است، می باشد.بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین سوالات استخدامی شرکت نفت…
 • دفترچه سوالات استخدامی مدیریت دولتی…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی و تخصصی شرکت نفت در رشته مدیریت دولتی که در تاریخ 1383برگزار شده است، می باشد.بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین سوالات استخدامی شرکت نفت در…
 • دفترچه سوالات استخدامی مدیریت…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی و تخصصی شرکت نفت در رشته مدیریت بازرگانی که در تاریخ 1383برگزار شده است، می باشد.بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین سوالات استخدامی شرکت نفت در…
 • دفترچه سوالات استخدامی طراحی فرایند…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی و تخصصی شرکت نفت در رشته مهندسی شیمی (طراحی فرایندها) که در تاریخ 1383برگزار شده است، می باشد.بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین سوالات استخدامی شرکت…
 • دفترچه سوالات استخدامی علوم ارتباطات…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی و تخصصی شرکت نفت در رشته کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی که در تاریخ 1383برگزار شده است، می باشد.بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین سوالات استخدامی شرکت…
 • دفترچه سوالات استخدامی مدیریت صنعتی…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی و تخصصی شرکت نفت در رشته کارشناس مدیریت صنعتی که در تاریخ 1383برگزار شده است، می باشد.بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین سوالات استخدامی شرکت نفت…
 • دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته هنر آموز کامپیوتر که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد.- رشته:…
 • دفترچه سوالات استخدامی کارشناس آمار…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته کارشناس آمار که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد.- رشته: کارشناس…
 • دفترچه سوالات استخدامی کارشناس فناوری
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته کارشناس فناوری (IT) که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد.- رشته:…
 • دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز چاب…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته هنر آموز چاب که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد.- رشته:…
 • دفترچه سوالات استخدامی نقشه کشی عمومی…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته نقشه کشی عمومی (صنعتی) که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد.-…
 • نمونه سوالات استخدامی درس شیمی شرکت…
  این محصول شامل نمونه سوالات تخصصی درس شیمی (عمومی، آلی، تجزیه و تجزیه دستگاهی) شرکت نفت مربوط به آزمون استخدامی سال های 82 و 83 و 84 و 85 همراه با پاسخنامه می باشد.این محصول…
 • دفترچه سوالات استخدامی کارشناس امور…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته کارشناس امور حقوقی که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد.- رشته:…
 • دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز…
  این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته هنر آموز الکترونیک که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد.- رشته:…